Per a formalitzar la matrícula definitiva cal presentar al centre la següent documentació:

 • Fotocopia del DNI/NIE/PASSAPORT
 • Una fotografia de carnet
 • Si és el cas, certificat acàdemic on consten les matèries superades anteriorment.

REQUISITS

EDAT
 • Tenir 18 anys o complir-los l’any d’inici de curs escolar.
 • Si tens menys de 18 anys, pots matricular-te si justifiques documentalment:
  • Joves entre 16 i 18 anys complerts l’any natural de el curs sol·licitat en el cas de:
   • Posseir contracte laboral
   • Ser esportista d’alt rendiment.
  • Joves amb 17 anys complits fins al dia 31 d’agost de 2019, en el cas de:
   • Ser jove estranger d’incorporació tardana la sistema educatiu valencià sense disposar de la titulació bàsica.
   • Ser alumnat en seccions de secundària de centres de reeducació de menors.
  • Tan sols en el cas de persones refugiades, desplaçades o en situació d’asil polític, les persones joves d’entre 16 i 18 anys complerts en l’any natural de el curs sol·licitat podran ser admeses per cursar la formació bàsica de les persones adultes, formació susceptible de ser ampliada amb cursos de el programa formativa e.1).
ESTUDIS

En el moment en què accedeixis s’efectuarà una valoració inicial (VIA), per procedir a la seva orientació i adscripció. Aquesta valoració inicial comprendrà aspectes relacionats amb els coneixements, experiències, habilitats i procediments que posseïsca cada persona i tindrà en compte els teus estudis anteriors, expectatives i interessos. En general, de manera orientatiu i a l’marge dels resultats de la VIA:

1. Educació de Base (cicle I). Et matricules en aquest nivell si no has superat 2n d’ESO o estudis equivalents.

2. Cicle II: GES 1. Pots matricular-te en aquest nivell si justifiques documentalment haver superat algun dels estudis següents:

 • 8è d’EGB i Graduat Escolar o Certificat d’Escolaritat.
 • 2n d’ESO amb totes les assignatures aprovades.
 • Cicle I de la Formació Bàsica de Persones Adultes (FBPA).

3. GES 2. Pots matricular-te en aquest nivell si justifiques documentalment haver superat algun dels estudis següents:

 • GES 1 amb dos mòduls pendents com a màxim.
 • 3r d’ESO amb dues matèries pendents com a màxim.
 • 1r de BUP o 1r de FP1 amb dues matèries pendents com a màxim.
 • Totes les matèries de 1r d’un Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI).

Pots matricular-te en GES 2 únicament en els mòduls que tens pendents si has superat amb anterioritat:

 

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies