Història del Centre

El centre inicia la seva activitat com a escola d’adults l’any 1989 al carrer Sagunt de València com FPA Trànsits. En el curs 2003-2004, es trasllada a la seva actual ubicació al barri de l’Olivereta de la ciutat de València, un dels districtes més poblats de la ciutat, en haver experimentat un gran creixement en els darrers 50 anys. Dins de l’oferta educativa de l’entorn, l’escola d’adults desenvolupa una tasca molt important, sent un organisme escolar que aporta respostes educatives i de formació per a totes aquelles persones que, per diferent raó, ho necessitin.

Horari d’Atenció Matrícula

  MATÍ I VESPRADA
DILLUNS 12,00 h. a 13,30 h. i de 16,00 h. a 19,00 h.
DIMARTS 9,30 h. a 10,30 h. i de 16:00 h. a 18,30 h.
DIMECRES 18,00 h a 20,00 h.
DIJOUS 10,00 a 13,00 h. i de 16,00 a 18,00 h.
   

HORARI SECRETARIA(PRIMERA PLANTA)
SOLAMENT RECOLLIDA DE TÍTOLS I CERTIFICATS
DILLUNS / DIMECRES DE 17 A 18H
DIVENDRES DE: 11 a 12H

Consell Escolar

És l’òrgan de participació en el govern, el funcionament i avaluació del centre, on es troben representats tots els sectors que conformen la comunitat educativa

Està format per:

  • La directora, que el presideix
  • El Cap d’Estudis
  • El secretari, que actua com a secretari del Consell Escolar, amb veu i sense vot
  • Tres alumnes, que representen la diversitat de l’alumnat amb què compta el centre, tant per edat com pel tipus d’estudis que realitzen al centre. Un dels quals és designat per l’Associació d’Alumnes del centre
  • Un membre del Claustre, en representació del sector del professorat
  • Un regidor o representant de l’Excm. Ajuntament de València

 

Equip directiu

  HORARI
Directora

Prof.  Pepa Canet Mollà

Dilluns  17 a 18 h.

Dimarts  9 a 10 h.

Dimecres  18 a 20 h.

Dijous  10 a 12 h.

Divendres  11 a 12 h.

Cap d’estudis

Prof.  Raquel Simó

Dilluns  de 18 a 19 h.

Dimecres  de 18,00 a 21,00 h

Divendres  de 10 a 11 h

Secretari

Prof. Daniel Sanchis Belenguer

Dimarts  16 a 18 h.

Dijous  16 a 18 h.

Divendres  de 11 a 12 h.

Departaments

  • Ciències Socials (S’encarrega d’impartir els àmbits de STPH i Món del Treball, Geografia, Història i Taller del Geògraf il’Historiador).
  • Comunicació (S’encarrega d’impartir els àmbits de Castellà: Llengua i Literatura, València: Llengua i Literatura i Anglés, a més dels cursos de preparació de les proves de la JQCV).
  • Científicotecnològic (s’encarrega d’impartir els àmbits de Processos i Instruments Matemàtics, Natura, Ecologia i Salut i Ciència i Tecnologia).

Associació d’alumnes

L’Associació d’Alumnes manté una estreta relació amb el centre, el que fa que la participació dels seus membres en les activitats escolars i extraescolars que es plantegen tingui una forta acceptació per l’alumnat. La seva funció fonamental és la de representar i promocionar la participació de tot l’alumnat en la vida del centre.

Calendari Escolar

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies